Prémio de Mérito Científico 2015 atribuído a José Teixeira